עדכון פרטים ושליחת מסמכים וניירת עבור המלגה המשותפת

מלגה זו מיועדת עבור שנת 2021, תשפ"א.


רוצה להצטרף לפר"ח? ההרשמה נפתחה לחונכים לשנת  הלימודים 2021 תשפ"א! להרשמה נא ללחוץ כאן

להורדת טופס כתב הצהרה והתחייבות של מילגאי/ת לחץ כאן

Browser not supported