שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
אספקת שירותים משפטיים 15/07/2020 05/08/2020
הזמנה להגיש בקשה להיכלל במאגר יועצים ומתכננים של מועצה מקומית מע'אר 29/06/2020 23/07/2020
עדכון מאגר הספקים שברשות המועצה המקומית 25/06/2020 23/07/2020
מהנדס המועצה 15/06/2020 29/06/2020
מכרז לאספקת שירותי ביטוח רכוש, תאונות וחבויות 05/06/2020 29/06/2020
הארכת מועד הגשת הצעות מחיר מועד סיור קבלנים במכרז מספר 3005/2020 31/05/2020 15/06/2020
מכרז לשיפוץ מוסדות חינוך הנמצאים בתחום המועצה המקומית 09/05/2020 01/06/2020
מכרז שיפוץ בית ספר חינוך מיוחד מספר - 30005/2020 06/05/2020 11/05/2020
מכרז מסגרת לעבודות תשתיות ופיתוח 20/04/2020 07/05/2020
מכרז שיפוץ בית ספר חינוך מיוחד הנמצא במועצה מקומית מע'אר 20/04/2020 06/05/2020
מכרז מסגרת לעבודות תשתיות ופיתוח عام 31/03/2020 09/04/2020
מכרז מסגרת לאספקת חומרים ועבודות ריבוד כבישים ודרכים 29/03/2020 07/04/2020
שיפוץ מבנה מפעל מוגן לגברים הנמצא במועצה מקומית מע'אר 16/01/2020 03/02/2020
הסעות אגף רווחה عام 13/01/2020 30/01/2020
מנהל/ת ניצנים ברשות בתוכנית ניצנים 09/01/2020 20/01/2020
להציע הצעות לרכישת רכב מסוג מאזדה عام 08/01/2020 20/01/2020
הפעלת מקדם תעסוקה 01/01/2020 23/01/2020
الموارد البشرية 30/04/2019 07/05/2019
الموارد البشرية 23/04/2019 06/05/2019
عام 03/04/2019 30/04/2019

חזור למכרזים פעילים