שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
אספקת שירותים משפטיים 15/07/2020 05/08/2020
הזמנה להגיש בקשה להיכלל במאגר יועצים ומתכננים של מועצה מקומית מע'אר 29/06/2020 23/07/2020
עדכון מאגר הספקים שברשות המועצה המקומית 25/06/2020 23/07/2020

עבור לארכיון המכרזים