מחלקות שנותנות שירות במועצה המקומית מע'אר 

 1. מחלקת גבייה
 2. מחלקת רווחה
 3. מחלקת חינוך
 4. מחלקת חינוך בלתי פורמאלי
 5. מרכז גיל רך
 6. תכנית לאומית 360
 7. שפ"ע( תברואה, תחזוקה, רישוי עסקים )
 8. הנדסה
 9. היחידה להתפתחות הילד
 10. לשכת מנכ"ל
 11. לשכת ראש המועצה
 12. הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהולلمشاهدة نص  خدمات البلدّية