1- אישור תושבות
אישור תושבות

2- אישור תושבות לצורך מנהל מקרקעי ישראל
אישור תושבות למנהל מקרקעי ישראל
3- טופס הצהרה למילגאי 
טופס הצהרה למילגאי 
4- טופס הצהרה לקבלת אישור אבל
טופס הצהרה לקבל אישור אבל
5- בקשת הורה להחזר נסיעות בית ספר 
בקשת החזר נסיעות תלמידים 
6طلب نقل طالب من مدرسة الى اخرى 
בקשת הורה להעברת תלמיד

7- حصيلة مشاريع التصور المستقبلي المغار-2030 
8-  מלגות
9-אישור תושבות  https://bit.ly/2OKerqj

أعدادات لذوي الإحتياجات الخاصة