המועצה המקומית החלה בקידום תהליך הטמעת מערכת הקלטה בחדר הישיבות, פרטים בהמשך.

جلسة 1.19
أعدادات لذوي الإحتياجات الخاصة