המועצה המקומית החלה בקידום תהליך הטמעת מערכת הקלטה בחדר הישיבות, פרטים בהמשך.

جلسة 1.18


جلسة 2.18

جلسة 3.18


جلسة 4.18

جلسة 5.18

جلسة 6.18


جلسة 7.18

جلسة 8.18

جلسة 9.18

جلسة 10.18

جلسة 11.18

جلسة 13.18

جلسة 14.18

جلسة 16.18
أعدادات لذوي الإحتياجات الخاصة