מכרז פומבי: הקמת שילוט חוצות ומתקני פרסום במועצה המקומית מע'אר

09/09/2019 17:46:34

המועצה המקומית מע'אר מזמינה בזאת הצעות מחיר להקמת שילוט חוצות ומתקני פרסום במועצה המקומית מע'אר
פרטים נוספים בקישור : https://katzr.net/12c03c

أعدادات لذوي الإحتياجات الخاصة