מכרז פומבי: עדכון מאגר היועצים והמתכננים

27/08/2019 11:12:21

מכרז פומבי 30011/2019
המועצה המקומית מע'אר מעוניינת לעדכן את מאגר היועצים והמתכננים שיכלול אנשי מקצוע מומחים ומיומנים.

לפרטים נוספים: https://bit.ly/2L8Lkfz

 
 

أعدادات لذوي الإحتياجات الخاصة