הודעה על הארכת המועד להגשת מועמדות במכרז מנהל רישוי עסקים ברשות המקומית + סגן מנהלת אגף שפ"ע

21/08/2019 11:57:05

אנו מאריכים בזאת את המועד להגשת מועמדות במכרז:
מנהל רישוי עסקים ברשות המקומית + סגן מנהלת אגף שפ"ע
פרטים נוספים בקישור: https://katzr.net/4ab16d

أعدادات لذوي الإحتياجات الخاصة