החלטה על תקשורת לשירותי ניהול ופיקוח על מכרז איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה מס' פא/13/2019

19/08/2019 10:42:46

"ועדת השלושה" החלטה על תקשורת לשירותי ניהול ופיקוח על מכרז איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה מס' פא/13/2019

פרטים נוספים בקישור: https://bit.ly/2Z6Z4l3


أعدادات لذوي الإحتياجات الخاصة