מכרז פומבי מס 30009/2019

23/07/2019 10:17:55

מכרז פומבי מס 30009/2019
אנו מזמינים בזה למתן שירותי ניקיון בבתי הספר ובבניינים השייכים למועצה וטיאוט רחובות

לפרטים נוספים והגשת הצעת מחיר: https://bit.ly/2Y9FRtA

 
 

أعدادات لذوي الإحتياجات الخاصة