מכרז חיצוני: מנהל יחידה סביבתית

08/07/2019 15:03:31

מועצה מקומית מע'אר מודיעה בזה על משרה פנויה כדלקמן:
מנהל יחידה סביבתית
פרטים נוספים בקישור: https://katzr.net/1ed8be

 
 

أعدادات لذوي الإحتياجات الخاصة