מכרז חיצוני: מנהל רישוי עסקים ברשות המקומית + סגן מנהלת אגף שפ"ע

08/07/2019 14:56:25

מועצה מקומית מע'אר מודיעה בזה על משרה פנויה כדלקמן:
מנהל רישוי עסקים ברשות המקומית + סגן מנהלת אגף שפ"ע
פרטים נוספים בקישור: https://katzr.net/426c65

أعدادات لذوي الإحتياجات الخاصة