מכרז פומבי - 30007/2019

08/07/2019 14:37:00

המועצה המקומית מע'אר מעוניינת להקים מאגר יועצים ומתכננים, שיכלול אנשי מקצוע מומחים ומיומנים.
 
לפרטים נוספים: https://bit.ly/2XsfqDT
 

أعدادات لذوي الإحتياجات الخاصة