מכרז פומבי - עבודות איסוף והובלת פסולת עירונית

17/06/2019 11:14:19

מכרז פומבי מס 30006/2019
אנו מזמינים בזה הצעות מחיר מאת קבלנים לבצע עבודות איסוף והובלת פסולת עירונית.
לפרטים נוספים והגשת הצעת מחיר: https://bit.ly/2WFg9B8


أعدادات لذوي الإحتياجات الخاصة