מכרז פומבי להקמת מגמת CNC בבית ספר מפת"ן מגאר

17/06/2019 11:12:32

אנו מזמינים בזה הצעות מחיר להקמת מגמת CNC בבית ספר מפת"ן מגאר

לפרטים נוספים והגשת הצעת מחיר: https://bit.ly/31wKhgV


أعدادات لذوي الإحتياجات الخاصة