מכרז פומבי - מהנדס / מנהל מחלקת הנדסה

01/05/2019 10:46:44

מכרז פומבי מס' 5/2019
אנו מודיעים בזה על משרה פנויה כדלקמן:
מהנדס - מנהל מחלקת הנדסה
 
פרטים בקישור: https://bit.ly/2WfUsUb

أعدادات لذوي الإحتياجات الخاصة