משרה פנויה - מנהל משאבי אנוש

24/04/2019 17:51:18

מכרז פומבי מס' 7/2019
אנו מודיעים בזה על משרה פנויה כדלקמן :
מנהל משאבי אנוש 
לפרטים נוספים והגשת מועמדות : http://katzr.net/6e2921
 

أعدادات لذوي الإحتياجات الخاصة