מכרז פנימי/פומבי - מהנדס - מנהל מחלקת הנדסה

04/04/2019 21:18:35

מכרז פנימי/פומבי מס' 5/2019
אנו מודיעים בזה על משרה פנויה כדלקמן:
מהנדס - מנהל מחלקת הנדסה

פרטים בקישור: https://bit.ly/2Ic776g

 
 

أعدادات لذوي الإحتياجات الخاصة