מכרז פומבי - שיפוץ מבנה מחלקת חינוך

04/04/2019 21:17:32

אנו מזמינים בזאת הצעות מחיר במכרז פומבי מספר 30004/2019 לשיפוץ מבנה מחלקת חינוך הנמצא במועצה מקומית מע'אר.

פרטים בקישור: https://bit.ly/2UiSV2q

 

أعدادات لذوي الإحتياجات الخاصة