הודעה על סיור קבלנים חדש והארכת מועד הגשת הצעות למכרז פומבי מס' 30003/2019

22/03/2019 09:54:25

הודעה על סיור קבלנים חדש והארכת מועד הגשת הצעות למכרז פומבי מס' 30003/2019
 
פרטים בקישור: http://katzr.net/bf6485

أعدادات لذوي الإحتياجات الخاصة