שם פרטי: שם משפחה: מס' ת.ז: מס' פלאפון: כיתה ובית ספר: נ' ליניל סאלח יא מקיף ב' מרכז ניעורים נ' נגלא סעד י''ב מקיף א' הצופים נ' מרוא גאבר ט' חט''ב א' ז' ריאן דאהר ט' חט''ב א ז' נג'יב סרחאן ט' חט''ב א' נוער עובד ולומד ז' סנד בלעוס ט' חט''ב א' מד''צים נ' ליאן בדר י''א מקיף א' הצופים נ' גראם גאנם י''א מקיף א' מד''צים נ' מיס עז אדין י''א מקיף א' מד''צים ז' אקראם גאנים י''ב מקיף א' צופי הנמרים ז' קיאן עמאר י' מקיף א ז' שהד דגאישה י''א מקיף ב' מרכז ניעורים נ' תמר עזק'י י' מקיף ב' צופי הנמרים נ' נסרין בדר י''א מקיף א הצופים נ' רואא קטיש י' מקיף ב' צופי הנמרים ז' האדי דגש מקיף ב לתת ז' נאזם דגש י''א מקיף ב לתת נ' מריאן מסאלחה י''א מקיף ב לתת ז' שכיב דגש ט' חט''ב ב לתת ז' אסעד עזאם י''א מקיף ב נ' שימאא דגש י''ב מקיף א' נ' הדיל עזאם י''ב מקיף א' ז' תמיר מסאלחה ט' עכו נוער עובד ולומד ולהלן רשימת שימות התלמידים ותפקידיהם שנבחרו בבחירות נג'לא סעד יושבת ראש קיאן עמאר סגן גראם גאנם דוברת מרוה גאבר יו"ר אתית משפטית שימאא דגש יו"ר נו"ק מייס עזדין מזכירה כללית הדיל עזאם מבקרת נגיב סרחאן יו"ר דוברות