מיקום המקלט הציבורי

שכונה

ביה"ס יסודי א'

שכונה ותיקה מרכז הכפר

ביה"ס יסודי ג'

שכונת מנסורה

ביה"ס חט"ב ב'

שכונת מנסורה

ביה"ס מקיף ב'

שכונת מנסורה

ביה"ס מקיף א'

ראס אל חביה

ביה"ס חט"ב א'

ראס אל חביה

ביה"ס מפת"ן

ראס אל חביה

ביה"ס חינוך מיוחד

ראס אל חביה

ביה"ס יסודי ד'

ראס אל חביה

ביה"ס יסודי ה'

אל גודראן

ביה"ס יסודי ו'

אל חריק