גורם חירום והצלה

פרטי התקשרות

הערות

קב"ט העירייה

050-5377589

עיריית מע'אר

מוקד עירוני מע'אר 

04-6716481

עיריית מע'אר

ועדת מל"ח – מועצת העיר - מכלול מידע לציבור

04-6882717/8

פועל בזמן חירום בלבד

מגן דוד אדום

101

חיוג מקוצר

משטרה

100

חיוג מקוצר

כיבוי אש

102

חיוג מקוצר

חברת חשמל

103

חיוג מקוצר